skip to Main Content
3000 X Dit Hood

3000 X Dit Hood

Til den Europæiske Ungdomsuge blev der afholdt 3000 X DIT HOOD, hvor der blev udviklet gode idéer til unge projekter i Helsingør Kommune.

Få her et indblik i eventet og hør de gode idéer.
Husk at du altid kan kontakte JA-Kontoret hvis DU har en idé 😀

Kontakt JA-kontoret her


Ja Kontoret og Fritidspiloterne har med midler fra Erasmus+ laavet et projektforløb, hvor unge kan arbejde med ideer til projekter og events i deres lokalområde. Der er særligt fokus på unge som bor i Vapnagård og Nøjsomheden.

Første arrangement blev afholdt torsdag d. 4.maj, i Den Europæiske Ungdomsuge.

DE unge deltagere mødtes med andre unge, som har lavet egne projekter og de arbejdede med egne ideer.

Formålet med den Europæiske Ungdomsuge er at sætte fokus på solidaritet og socialt engagement blandt unge.

Back To Top