skip to Main Content
Netværksmøde #3

Netværksmøde #3

Den 27. september blev tredje møde i Fritidsnetværket afholdt på Helsingør Ungdomsskole

Her mødtes nogle af kommunens ildsjæle herunder fritids -og ungdomsklubber, væresteder, lokale idrætsforeninger og andre ungetilbud og satte fokus på unges fritidsliv.

Til dette møde, som blev kaldt et arbejdsmøde, skulle deltagerne blive konkrete på hvilke muligheder, de ser i netværket og hvordan de i endnu højere grad kan bruge hinanden. Ønsket var, at nogle af deltagerne ville finde hinanden og lave konkrete samarbejdsaftaler.

Til mødet blev det tydeligt, at deltagerne i høj grad kan bruge hinanden. Enten til at få nye medlemmer til deres aktiviteter eller til at brobygge unge videre til nye tilbud.

Eksempler på nye samarbejder:

  • Helsingør Svømmeklub vil i forsommeren 2018 lave et livredder kursus for unge fra Cube og Tetriz
  • Billedskolen og Hornbæk Håndbold vil i foråret lave et event sammen for de unge, hvor action-painting er på programmet
  • Billedskolen og HelsingUng vil lave et samarbejde, hvor de har fokus på de sårbare unge, og hvordan de igennem kunst kan skabe et udtryk
  • Tetriz og Cube vil brobygge nogle af deres unge ind i karateklubben Shin Go Ryu ,eks.til aktiviteten selvforsvar
  • Prins Hamlet gruppe og Kim fra ADHD klasserne fik etableret kontakt og vil fremover have en dialog omkring, hvordan spejderne kan arbejde med unge i deres aktivitet, som har adhd
  • Kronborggymnasterne kan afholde gymnastikskole for særlige grupper af unge

Der inviteres til fjerde netværksmøde i det nye år.

Med venlig hilsen

Laura Louise Laugesen

Back To Top