OM UNGDOMSSKOLEN  /  Forsikringer 
Forsikringer
 
FORSIKRING


Kommer du til skade på en af Ungdomsskolens aktiviteter, er det din families ulykkesforsikring, der skal bruges.
Helsingør Kommunale Ungdomsskole har INGEN ulykkesforsikring for unge, som deltager i ungdomsskolens aktiviteter.

 

Det betyder, at den unge skal have sin egen ulykkesforsikring for at være dækket, dvs. det er op til den enkelte familie selv at tegne en ulykkesforsikring.

 

Vi gør opmærksom på, at aktivitet med særlig risiko for uheld, som f.eks. motocross, go-cart, parkour, klatring og sejlads af nogle forsikringsselskaber betragtes som farlig sport.

 

 


 

 
På tur med Ungdomsskolen uden for landets grænser

Du skal have det blå EU-sygesikringskort med, når du rejser med Ungdomsskolen til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.Det gule sundhedskort er kun til, når du tager til lægen i Danmark.

 

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Du kan bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt på borger.dk eller henvende dig i borgerservice.

 

Hvis du ikke er dansk statsborger

 

Hvis du ikke er statsborger i Danmark, et EU-land, Norge, Island eller Schweiz (tredjelandsborger), er du ikke altid berettiget til det blå EU-sygesikringskort, selvom du har bopæl i Danmark. Derfor skal du være opmærksom på, om der er brug for en rejseforsikring fra dit forsikringsselskab, når du rejser til øvrige EU/EØS-lande og Schweiz.

 

Statsløse, flygtninge og familiemedlemmer til en dansk sikret kan være berettiget til et blåt kort, hvis de har bopæl i Danmark og har et gult sundhedskort. Er du tredjelandsborger kan du henvende dig til din bopælskommune for en vurdering af, om du er berettiget til et blåt EU-sygesikringskort. Hvis du er berettiget udsteder kommunen kortet manuelt.​

 

Som tredjelandsborger med bopæl i Danmark kan du få offentlig dækning til medicinsk nødvendig sygehjælp under ophold i de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) i samme omfang, som havde du det blå kort.

 

 


 Senest opdateret 29.06.2018 13:18 af CVH