skip to Main Content
UTH – Unges Talerør Helsingør

Helsingør Kommunes fælleselevråd UTH

UTH – Unges Talerør Helsingørs formål er at understøtte og styrke elevdemokratiet i Helsingør Kommune.

Formålet er også at arbejde for børn og unges uddannelsespolitiske interesser.

UTH skal være inspirationskilde for de lokale elevråd og være talerøret til skolelederne, skolebestyrelserne og lokalpolitikerne.

Helsingør Kommune, Helsingør Ungdomsskole og Danske Skoleelever er gået sammen om at fremme elevdemokratiet i kraft af Partnerskabet Elevvenlig Kommune.

UTH består af et samlet fællesråd med to råd under sig – Store UTH for 7.-10.klasse og Lille UTH for 3.-6. klasse. Der er samlet set et formandskab og næstformandsskab. Hvert råd har en kontaktperson.

Valg af medlemmer til UTH foregår en gang årligt på de enkelte skoler.

Hver skole skal have to repræsentanter og en suppleant.

UTH afholder møde hver 2. måned. Fællesmøder og Store UTH mødes på Helsingør Ungdomsskole. Det aftales, hvor Lille UTH mødes.

UTH’s opgaver

  • At tage initiativ til fælles arrangementer og kampagner, der vedrører skolerne i Helsingør Kommune.
  • At være bindeled imellem de lokale elevråd.
  • At mødes med Børne- og Ungeudvalget et par gange årligt og drøfte skolemæssige emner.
  • At udtale sig om emner, der drøftes i kommunalbestyrelsen og Børne- og Ungeudvalget.

Lad os snakke sammen om dit projekt

Kontakt Projektkoordinator Charlotte Karrebæk
Telefon: 2531 1147
Mail: chk08@helsingor.dk

Klar til prøve – du kan stadig nå det

Klar til prøve Kurset har fokus på den personlige og mentale tilgang til at skulle til…

Læs mere

Bliv klar til fremlæggelse

Bliv klar til fremlæggelse Vil du hjælpe dine elever med at lave bedre fremlæggelser?  Så book…

Læs mere

Parkour

Parkour Er du idrætslærer, og har lyst til at dine elever skal prøve kræfter med…

Læs mere

Klatrekursus

Klatrekursus Til 7.- 10. klasse Kom og få en introduktion til at klatre på Ungdomsskolens…

Læs mere
Back To Top