skip to Main Content
UTH – Unges Talerør Helsingør

Helsingør Kommunes fælleselevråd UTH

UTH – Unges Talerør Helsingørs formål er at understøtte og styrke elevdemokratiet i Helsingør Kommune.

Formålet er også at arbejde for børn og unges uddannelsespolitiske interesser.

UTH skal være inspirationskilde for de lokale elevråd og være talerøret til skolelederne, skolebestyrelserne og lokalpolitikerne.

Helsingør Kommune, Helsingør Ungdomsskole og Danske Skoleelever er gået sammen om at fremme elevdemokratiet i kraft af Partnerskabet Elevvenlig Kommune.

UTH består af et samlet fællesråd med to råd under sig – Store UTH for 7.-10.klasse og Lille UTH for 3.-6. klasse. Der er samlet set et formandskab og næstformandsskab. Hvert råd har en kontaktperson.

Valg af medlemmer til UTH foregår en gang årligt på de enkelte skoler.

Hver skole skal have to repræsentanter og en suppleant.

UTH afholder møde hver 2. måned. Fællesmøder og Store UTH mødes på Helsingør Ungdomsskole. Det aftales, hvor Lille UTH mødes.

UTH’s opgaver

  • At tage initiativ til fælles arrangementer og kampagner, der vedrører skolerne i Helsingør Kommune.
  • At være bindeled imellem de lokale elevråd.
  • At mødes med Børne- og Ungeudvalget et par gange årligt og drøfte skolemæssige emner.
  • At udtale sig om emner, der drøftes i kommunalbestyrelsen og Børne- og Ungeudvalget.

Lad os snakke sammen om dit projekt

Kontakt Projektkoordinator Charlotte Karrebæk
Telefon: 2531 1147
Mail: chk08@helsingor.dk

Seksualvejledning

Seksualvejledning Til 7.-10. klasse: I samarbejde med organisationen Sex og Samfund, kan din klasse nu…

Læs mere

Klar til prøve

Klar til prøve Kurset har fokus på den personlige og mentale tilgang til at skulle til…

Læs mere

Medie Laboratorium

Medie laboratorium RED DOT LAB Til 7. – 10. klasse Vil du også understøtte dit…

Læs mere

Podcast

Pod Cast workshop Er I i gang med et dansk-, historie-, religion- eller samfundsfagsprojekt og…

Læs mere
Back To Top