Vil du vide, hvad du vil?

Vælg 10. Klasseskolen – det betyder læring for livet. Bliv klog på flere måder. Vi hjælper med at finde din.

10. klasseskolen Helsingør tilbyder fra skoleåret 2018-19 en karrierelærings-model, der giver dig mulighed for at undersøge de forskellige muligheder for at vælge uddannelse og arbejde.
Du må gerne være i tvivl om, hvad du vil, og du bliver ikke bedt om at træffe en masse valg, inden du starter på 10. Her får du plads til at være nysgerrig efter at finde ud af, hvad du kan bruge dig selv og dine interesser til.
I løbet af skoleåret samarbejder vi om at forvandle din nysgerrighed til konkrete erfaringer med både arbejdsmarked og uddannelse, så du får et godt grundlag for at kunne træffe et uddannelses- og karrierevalg i fremtiden.
Vi interesserer os for, hvem du er, og hvor duer i dit liv, så vi sammen med dig kan bygge det 10. klasseforløb op, som passer sammen med det, du tænker om dig selv.

Åbent Hus På 10. Klasseskolen D. 25/1

Åbent hus på 10. Klasseskolen d. 25/1

Kom på besøg på 10. Klasseskolen i Helsingør D. 25. januar kl.  17.00 - 19.00 på Rasmus Knudsens Vej 50 i Helsingør Du hører hvad et år på 10. Klasseskolen Helsingør kan tilbyde dig. Tag din mor og far med. Vi glæder os til at se dig!

Læs mere

Find frem til DIN vej

Du behøver ikke at vide på forhånd, hvad du vil være, når du starter på 10. Klasseskolen Helsingør. Og du må gerne være i tvivl om, hvem du er, og hvad du kan.

På 10. Klasseskolen giver vi dig muligheden for at være nysgerrig efter at finde ud af, hvad du kan blive – og hvad der skal til for at blive det.

Vi arbejder med en karrierelærings-model, hvor vi giver dig mulighed for, at du i løbet af skoleåret kan arbejde med karrierelæring omkring det, der interesserer dig, og også lære nogle nye muligheder at kende. Det sker gennem bl.a. praktikforløb og erhvervsbesøg, hvor du kommer ud på en virksomhed og kan undersøge, hvilke typer job der kræver hvilke uddannelser. I brobygningen kan du deltage i forløb på en ungdomsuddannelse og få et indblik i, hvordan undervisningen foregår.Det foregår i et tæt samarbejde med både lokale virksomheder og ungdomsuddannelser, og en del af skoleåret foregår derfor ude af huset – derude, hvor dit valg venter på dig.

Gennem den faglige undervisning sætter vi fokus på, hvilke kompetencer du skal bruge i de forskellige jobs.
Hvor bruger du matematikken i praksis?
Hvilke jobs kræver engelsksom hovedsprog?
Hvor er der brug for det, du kan med dine hænder?
Og hvor skal du være god til mennesker?

Det får du ud af et år på 10. Klasseskolen Helsingør:

 • Bliv klogere på dig selv, dine interesser og styrker
 • Bliv bedre til at forstå, hvordan du fungerer sammen med andre
 • Få en større viden om arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
 • Styrk dine kompetencer i de fag, der er vigtige for dit valg.

Vi starter med dig

Dit år på 10. Klasseskolen Helsingør giver dig først og fremmest mulighed for at lære at vælge, hvad DU vil, og derfor har vi ikke på forhånd taget alle beslutningerne om dit skoleår for dig.

Vi starter med at lære dig at kende, så vi kan give dig nogle klassekammerater, der passer til dig og dine interesser, og sammen med dig laver vi dit kompetencekatalog – hvad er det, der er dig? Og hvem er du?
Her kan du beskrive de ting, du er god til, og de interesser du har. Det er med til at give dig et overblik over dine muligheder, og
i løbet af skoleåret vil du opleve, at du får flere og flere kompetencer at byde ind med.

Vi har klasser med 28 elever i hver klasse,vi har undervisning i de obligatoriske fag
dansk, matematik og engelsk, og sammen med dine kompetencer bygger vi et 10. klasse-forløb med øje for, hvad du kan lære.

10. klasseskolens UU-vejledere er med hele vejen.

Hvad kan jeg vælge?

Du får mulighed for at vælge en række valgfag, minikurser og praktiske projekter, som passer til den karrierelæringsvej, du vil blive klogere på.

Du kan f.eks. vælge valgfag og minikurser, som – hvis der er tilslutning og interesse – kan oprettes.
F.eks.

 • psykologi
 • idræt
 • innovation og design
 • værktøjshåndtering
 • kokkeskole
 • samarbejdslære
 • e-sport
 • arbejdsmiljø
 • spansk
 • samfundsfag
 • drama
 • musik
 • mm.

OSO-projektet, som står for Obligatorisk Selvvalgt Opgave, er en større opgave, som du skal udarbejde i 10. klasse. Her vælger du selv, hvilken uddannelse du vil fordybe dig i.

I Helsingør Kommune har vi fokus på, at I bliver gode til at tænke stort og innovativt, Design to Improve Life, og derfor bruger vi KOMPASSET som et værktøj, der giver jer mulighed for at vise nye veje til en bæredygtig verden.

I 10. klasse er dansk, matematik og engelsk obligatoriske fag, og dem vil du have i hele skoleåret. Undervisningen tilrettelægges så du får særlig fokus der, hvor du har behov for det. Blandt andet har vi særlig fokus på matematik og læsning.

Et levende ungdomsmiljø

Et år på 10. Klasseskolen Helsingør giver dig meget mere end et fagligt og personligt skub.

Du bliver også en del af et stort og levende ungdomsmiljø på Rasmus Knudsens Vej i Helsingør, og vi giver dig mulighed for at møde en masse unge, der er på vej på den samme rejse som dig.

På 10. Klasseskolen er der gjort meget ud af at skabe rammer, der giver dig lyst til at være sammen med dine klassekammerater uden for undervisningen, og vi har f.eks. en af kommunens bedste kantiner, hvor du hver dag kan købe dagens ret, sandwich, kaffe og snacks og hygge dig i pauserne.

I løbet af året er der også faste fællessamlingerog fester. 10. Klasseskolen er en del af Ungdomsskolens
dagskole, hvor du bl.a. kan møde unge fra hele verden i de Internationale Ungdomsklasser, og din frokost bliver hver dag
tilberedt af eleverne fra den Kombinerede Ungdomsuddannelse, der også holder til her.

Åbent Hus På 10. Klasseskolen D. 25/1

Åbent hus på 10. Klasseskolen d. 25/1

Kom på besøg på 10. Klasseskolen i Helsingør D. 25. januar kl.  17.00 - 19.00 på Rasmus Knudsens Vej 50 i Helsingør Du hører hvad et år på 10.…

Læs mere
10. Klasseskolen 2018-19

10. klasseskolen 2018-19

Kære vejledere Vi vil gerne give jer en lille orientering om 10. klasseskolen for skoleåret 2018-19 og hvilke tanker, vi har gjort os. I ved…

Læs mere
Skolestart 10. Klasse

Skolestart 10. klasse

Kære kommende elev på 10. klasseskolen Skoleåret starter d. 14. august kl. 9.00. Din første skoledag varer til senest kl. 14.00 Vi mødes i Fællessalen…

Læs mere
Dimission På 10. Klasseskolen D. 22/6

Dimission på 10. Klasseskolen d. 22/6

Kære elever og forældre på 10. Klasseskolen Det er med stor fornøjelse at kunne invitere til dimission på 10. Klasseskolen torsdag d. 22. juni kl.…

Læs mere
Galla 2017

Galla 2017

D. 21. april løb den årlige gallafest på 10. Klasseskolen af stablen - en masse smukke unge mennesker festede og dansede sig igennem en fed aften!

Læs mere
10. Klasseskolen Hackede Kulturarven

10. Klasseskolen hackede kulturarven

Mix din kulturarv - Fortolk, Form, Fortæl EN MÅGE I STUEN OG GULDHORN I LOFTET - en udstilling om hacking af kulturarv Kan man hænge…

Læs mere