skip to Main Content

FORSIKRING

Kommer du til skade på en af Ungdomsskolens aktiviteter, er det din families ulykkesforsikring, der skal bruges.

Helsingør Kommunale Ungdomsskole har INGEN ulykkesforsikring for unge, som deltager i ungdomsskolens aktiviteter.

Det betyder, at den unge skal have sin egen ulykkesforsikring for at være dækket, dvs. det er op til den enkelte familie selv at tegne en ulykkesforsikring.

Vi gør opmærksom på, at aktivitet med særlig risiko for uheld, som f.eks. motocross, go-cart, parkour, klatring og sejlads af nogle forsikringsselskaber betragtes som farlig sport.


Kommunens Info-brev af 25.8.2011

–  til forældre til børn i folkeskoler og dagtilbud i Helsingør Kommune:

Ophør af ulykkesforsikring for børn og unge i folkeskoler og dagtilbud.

Ved en udtalelse af 11. august 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastslået, at det ikke er lovligt for en kommune at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i folkeskoler og dagtilbud.

Helsingør Kommune har en sådan forsikring, der udløber den 31. december 2011.

Efter denne dato vil børn og unge i folkeskoler og dagtilbud ikke længere være dækket af en kommunal ulykkesforsikring.

Kommunen vil herefter alene kunne yde erstatning for skader efter almindelige erstatningsretlige regler.

Det indebærer, at eksempelvis en tandskade sket ved et hændeligt uheld i en børnehave, ikke giver ret til erstatning, medmindre kommunen burde have handlet anderledes.

I den forbindelse vil kommunen opfordre til, at forældre undersøger, om deres barn er dækket af en privat ulykkesforsikring.

Kommunen beklager, at der ikke længere er mulighed for en kommunal ulykkesforsikring, og vil løbende holde øje med, om der skulle blive skabt en mulighed for at tegne en sådan forsikring igen.

Venlig hilsen

Bjarne Caspersen
Centerchef, Center for Dagtilbud og Skoler


På tur med Ungdomsskolen uden for landets grænser

Du skal have det blå EU-sygesikringskort med, når du rejser med Ungdomsskolen til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.Det gule sundhedskort er kun til, når du tager til lægen i Danmark.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Du kan bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt på borger.dk eller henvende dig i borgerservice.

Hvis du ikke er dansk statsborger

Hvis du ikke er statsborger i Danmark, et EU-land, Norge, Island eller Schweiz (tredjelandsborger), er du ikke altid berettiget til det blå EU-sygesikringskort, selvom du har bopæl i Danmark. Derfor skal du være opmærksom på, om der er brug for en rejseforsikring fra dit forsikringsselskab, når du rejser til øvrige EU/EØS-lande og Schweiz.

Statsløse, flygtninge og familiemedlemmer til en dansk sikret kan være berettiget til et blåt kort, hvis de har bopæl i Danmark og har et gult sundhedskort. Er du tredjelandsborger kan du henvende dig til din bopælskommune for en vurdering af, om du er berettiget til et blåt EU-sygesikringskort. Hvis du er berettiget udsteder kommunen kortet manuelt.​

Som tredjelandsborger med bopæl i Danmark kan du få offentlig dækning til medicinsk nødvendig sygehjælp under ophold i de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) i samme omfang, som havde du det blå kort.

KONTAKT OS

Helsingør Kommunale Ungdomsskole

Rasmus Knudsens Vej 52
3000 Helsingør
Tlf: 49 28 11 30
Mail: us@helsingor.dk

CVR: 64502018

EAN: 5790001127060

Kontoret er åbent:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

AFDELINGERNE

Åbningstiderne på Helsingør og Espergærde afdelingerne varierer efter behov.

Helsingør Ungdomsskole
Rasmus Knudsens Vej 52 , 3000 Helsingør
Mail: hu@helsingor.dk
Tlf.: 49 28 11 30

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 Fredag kl. 8.00-13.00
I sæsonen er kontoret åbent om aftenen: mandag – torsdag kl. 19.00 – 21.00.

Espergærde Ungdomsskole

Postbox 90
Rugmarken 1, 3060 Espergærde
Mail: eu@helsingor.dk
Tlf.: 49 28 11 30

I sæsonen er kontoret åbent om aftenen mandag – onsdag kl. 19.00 – 21.00.

rocket_582

Ungdomsskolen holder sommerferie

Ungdomsskolen er på vej på sommerferie. Nyd sommeren og hyg jer. Vi ses igen til…

Læs mere

Vi bygger ny hjemmeside

Vi arbejder på at lave ny hjemmeside Samtidig får vi et nyt administrationssystem, som vi…

Læs mere
Back To Top