Gå til sideindhold
OM UNGDOMSSKOLEN  /  Forsikringer 

Forsikringer

FORSIKRING

 

ULYKKESFORSIKRING

 

Ungdomsskolen sørger for at undervisningen foregår under opsyn og eleverne skal benytte det til aktiviteten knyttede sikkerhedsudstyr, ex.vis styrthjelm, redningsvest mm. Det er ungdomsskolens ansvar at materiel og sikkerhedsudstyr og baner er i forsvarlig stand, og kommunen vil være erstatningspligtig efter de almindelige regler herom.

 

MEN kommer den unge til skade på en af Ungdomsskolens aktiviteter, er det familiens ulykkesforsikring, der skal bruges.

Indenrigs- og sundhedsministeriet har overfor alle landets kommuner afgjort, at kommunerne ikke kan tegne ulykkesforsikringer og Ungdomsskolen har derfor INGEN ulykkesforsikring for unge, som deltager i ungdomsskolens aktiviteter.

 

Det betyder, at den unge skal have sin egen ulykkesforsikring for at være dækket, dvs. det er op til den enkelte familie selv at tegne en ulykkesforsikring.

 

Vi gør opmærksom på, at aktivitet med særlig risiko for uheld, som f.eks. motocross, go-cart, parkour, klatring og sejlads af nogle forsikringsselskaber betragtes som farlig sport, hvilket muligvis betyder at der skal tegnes en tillægsforsikring til den almindelige ulykkesforsikring.

 

 

REJSEFORSIKRING

 

Ved udlandsrejser tegner Ungdomsskolen en basis rejseforsikring. Vær opmærksom på, at Ungdomsskolen IKKE tegne afbestillingsforsikring i forbindelse med rejser og ture, dette skal den unge selv sørge for.

 

Ved eventuel aflysning af rejser og ture som skyldes Corona-situationen, refunderes det indbetalte beløb dog.

 

 

TVYERI

 

Ungdomsskolen dækker ikke tyveri af ex.vis penge, smykker, cykel, knallert, mobiltelefon, tøj eller andet der medbringes i undervisningen.

 

 

 

På tur med Ungdomsskolen uden for landets grænser

Du skal have det blå EU-sygesikringskort med, når du rejser med Ungdomsskolen til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.Det gule sundhedskort er kun til, når du tager til lægen i Danmark.

 

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Du kan bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt på borger.dk eller henvende dig i borgerservice.

 

Hvis du ikke er dansk statsborger

 

Hvis du ikke er statsborger i Danmark, et EU-land, Norge, Island eller Schweiz (tredjelandsborger), er du ikke altid berettiget til det blå EU-sygesikringskort, selvom du har bopæl i Danmark. Derfor skal du være opmærksom på, om der er brug for en rejseforsikring fra dit forsikringsselskab, når du rejser til øvrige EU/EØS-lande og Schweiz.

 

Statsløse, flygtninge og familiemedlemmer til en dansk sikret kan være berettiget til et blåt kort, hvis de har bopæl i Danmark og har et gult sundhedskort. Er du tredjelandsborger kan du henvende dig til din bopælskommune for en vurdering af, om du er berettiget til et blåt EU-sygesikringskort. Hvis du er berettiget udsteder kommunen kortet manuelt.​

 

Som tredjelandsborger med bopæl i Danmark kan du få offentlig dækning til medicinsk nødvendig sygehjælp under ophold i de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) i samme omfang, som havde du det blå kort.

 

 


 Senest opdateret 22.09.2020 13:11 af CVH