Gå til sideindhold
X  /  SPOR 1 & 2 

Praksis: Spor 1 og spor 2

 

Der er to spor i X-klasserne: Spor 1 og Spor 2. Spor 1 er for elever, der er visiteret til behandlingsskole. Her er det et visitationsudvalg bestående af medarbejdere og ledere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), dagtilbud og skole samt Familierådgivningen, der har vurderet dagbehandling ud fra relevant viden om den unge. Den viden kan bl.a. være pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), børnefaglig undersøgelse, skoleudtalelser eller erklæring fra børne- og ungdomspsykiatrisk center (BUC)

 

Rådgiver formulerer sammen med den unge og familien nogle mål, som den samlede indsats arbejder ud fra. Vores opgave i X-klasserne er at være skolen i denne plan.

 

Det er Familierådgivningen, der beslutter, hvilke indsatser, der i øvrigt skal gives til den unge og familien. Det kan f.eks. være kontaktperson til den unge og familiebehandling til forældrene.

 

Disse indsatser varetages af Familieværftet, SSP, psykolog eller andre aktører. De bliver nu vores samarbejdspartnere sammen med rådgiveren, familien og den unge. Vi arbejder sammen for at støtte den unges udvikling frem mod trivsel.

 

Spor 2 er for elever, der visiteres på grundlag af behov for specialpædagogisk bistand. Her er det distriktsskolen, der visiterer. Der skal forud være udformet en PPV (Psykologisk Pædagogisk Vurdering) af en af kommunens psykologer.

 

Vi vil skabe en skole med særlig opmærksomhed på, hvordan vi kan imødekomme den unges behov i det pædagogiske miljø på skolen. Der vil være et tæt samarbejde mellem kontaktlærere og hjemmet, og der afholdes to skole/hjem-samtaler årligt. Det er muligt at bevæge sig mellem de to spor. Det sker gennem en proces med rådgiver og distriktsskole, der er ansvarlige for at visitere til hvert sit spor.

 


 

”Min søn fik et rigtig godt forhold til sine klassekammerater, og de udviklede en tryghed hos hinanden, hvor de også kunne tale åbent om, hvorfor de gik på skolen, og hvilke udfordringer de havde.”

 

Mor til forhenværende elev i X-klassernes spor 2

 


 Senest opdateret 26.06.2024 14:08 af MB