DAGSKOLE

 

DAGSKOLE


Ungdomsskolens dagskole er et tilbud for unge mellem 13 og 18 år, der af forskellige grunde har brug for en særlig tilrettelagt undervisning for at kunne blive uddannelsesparate og komme videre i ungdomsuddannelser eller arbejde.

 


Dagskolen udgør det ene af Ungdomsskoles to ben. Dagskolen er den fælles betegnelse for alle de tilbud, der omfatter heltidsundervisning for unge, der af den ene eller den anden grund ikke kan være i folkeskolen.

 

Dagskolen rummer en række forskellige undervisningstilbud, som alle har det til fælles, at målet er at få bragt eleverne videre i uddannelsessystemet:

  • Internationale Ungdomsklasser – IU – for sent ankomne unge flygtningebørn og familiesammenførte, der skal have et særligt undervisningstilbud for at blive klar til det danske uddannelsessystem.
  • A-Klasserne/KUP – Kommende Uddannelsesparate er et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, der udvikler den unge til uddannelsesparathed. Tilbuddet er håndholdt og i nogle tilfælde tilbydes eneundervisning.
  • Kombineret Ungdomsuddannelse – kaldet KUU – er en toårig uddannelse, der giver bedre muligheder for job og videre uddannelse. KUU udbydes i samarbejde med erhvervsskolen, VUC og produktionsskolen og er en statsligt defineret opgave.
  • 10. klasseskolen Helsingør er kommunens 10. klassetilbud til unge, der har færdiggjort 9. klasse.
  • Ungdomsskolens Kompetencecenter tilbyder forløb til skolerne i kommunen, der styrker pædagogiske miljøer og skaber rammer for øget inklusion.

 

Dagskolen har selvfølgelig en Anti-mobbestrategi

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

 


 

 
dagskolen_logo
10_klasse_ren_curves
iu
RUND_KUU_16
kup
 
moedos_metteh

KONTAKT DAGSKOLEN

Daglig pædagogisk leder

 

Mette Hultgren

Mail: mhu37@helsingor.dk

Tlf.: 2531 1139

 


 

 

DAGSKOLENS mobbepolitik

 

 

 

KARRIERELÆRING I DAGSKOLEN

 

Lærebog om arbejdet med karrierelæring i Ungdomsskolens dagskole.

 Senest opdateret 10.03.2020 12:57 af CVH