DAGSKOLEN
 
DAGSKOLEN


Dagskolen er Ungdomsskolens tilbud for unge mellem 13 og 18 år, der af forskellige grunde har brug for en særlig tilrettelagt undervisning for at kunne blive uddannelsesparate og komme videre i ungdomsuddannelser eller arbejde.

 


Dagskolen udgør det ene af Ungdomsskoles to ben. Dagskolen er den fælles betegnelse for alle de tilbud, der omfatter heltidsundervisning for unge, der af den ene eller den anden grund ikke kan være i folkeskolen.

 

Dagskolen rummer en række forskellige undervisningstilbud, som alle har det til fælles, at målet er at få bragt eleverne videre i uddannelsessystemet:

  • Internationale Ungdomsklasser – IU – for sent ankomne unge flygtningebørn og familiesammenførte, der skal have et særligt undervisningstilbud for at blive klar til det danske uddannelsessystem.
  • A-Klasserne/KUP – Kommende Uddannelsesparate er et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, der udvikler den unge til uddannelsesparathed. Tilbuddet er håndholdt og i nogle tilfælde tilbydes eneundervisning.
  • Kombineret Ungdomsuddannelse – kaldet KUU – er en toårig uddannelse, der giver bedre muligheder for job og videre uddannelse. KUU udbydes i samarbejde med erhvervsskolen, VUC og produktionsskolen og er en statsligt defineret opgave.
  • 10. klasseskolen Helsingør er kommunens 10. klassetilbud til unge, der har færdiggjort 9. klasse.
  • Ungdomsskolens Kompetencecenter tilbyder forløb til skolerne i kommunen, der styrker pædagogiske miljøer og skaber rammer for øget inklusion.

 

Dagskolen har selvfølgelig en Anti-mobbestrategi

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

 


 

 
0000000205.png
0000000182.png
0000000208.png
0000000225.png
0000000227.png
 
moedos_metteh
KONTAKT DAGSKOLEN

Daglig pædagogisk leder

 

Mette Hultgren

Mail: mhu37@helsingor.dk

Tlf.: 2531 1139

 


 

 
DAGSKOLENS mobbepolitik


Senest opdateret 29.06.2018 11:15 af CVH