OM UNGDOMSSKOLEN  /  Job i Ungdomsskolen 

Job i Ungdomsskolen

 
Ungdomsskolen søger specialundervisningsfaglig koordinator
fb begivenhed - job - specialundervisningskoordinator maj20

Ungdomsskolens dagskole søger et menneske, der har viden og erfaring inden for undervisning af unge i skolevanskeligheder.

 

Som koordinator skal du sætte retning for, hvordan undervisningen tager udgangspunkt i særligt tilrettelagte lærings- og undervisningsforløb for elever i 7.-10. klasse, der har skolevanskeligheder. Både når undervisningen er for et lille hold elever eller et særligt tilrettelagt læringsforløb med enkelte elever. Målet med alle læringsforløb er, at de skal tilrettelægges, så eleverne på sigt kan deltage i holdundervisning med henblik på at gennemføre folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk.

 

Vores elevgruppe er bredt sammensat. De har det til fælles, at de ikke har haft en stabil tilknytning til den almene folkeskole.

 

 • Vi tilbyder læringsrum til elever med forskellige læringsvanskeligheder, som skolevægring i længere perioder, eller elever der har siddet hjemme på deres værelser og ikke deltaget i et ungdoms- eller familieliv.
 • Vi har elever med forskellige diagnoser som angst, depression og sent stillede autisme spektrum diagnoser, hvor en behandlingsdel i samarbejde med andre også er en del af skoledagen.

Vi er én kommune, og det er vores fælles unge. Derfor søger vi en specialundervisningsfaglig koordinator, der kan og vil indgå i et tæt ledelsesteam bestående af dagskolens specialfaglige unge- og familie koordinator og skolens faglige udviklingskonsulent fra Helsingør Kommunes Center for Børn, Unge og Familier. At sætte retning for skoledelen er den primære opgave for den specialundervisningsfaglige koordinator.

 

Vi er en skoleafdeling, der er en del af Ungdomsskolen, som blandt andet har en almindelig 10. klasse med skønne unge mennesker fra folkeskolen, en modtageklasse for de ældste unge m.m. Alle vores elever er i alderen 13-17 år. Målet er at hjælpe eleverne videre til en ungdomsuddannelse ved at udvikle deres personlige, faglige og sociale kompetencer frem mod en livsparathed. Fokus er på skole og læring for vores udsatte unge.

 

Vi forventer at:

 • Du er relationelt stærk og kan skabe følgeskab.
 • Du har blik for netværksbaseret samarbejde og skal kunne samarbejde med eksperter, forældre, og medarbejdere under serviceloven og bygge bro mellem skoleledelse, koordinatorer, administration og det pædagogiske personale, som både er lærere og pædagoger, der er tilknyttet undervisningen.
 • Du har erfaring fra praksis som lærer i specialundervisning og kan se det store perspektiv for skoleafdelingen i hele Ungdomsskolens dagskole. Du har en solid erfaring med og viden om specialundervisning/behandling.
 • Du skal kunne skabe tydelige rammer og strukturer for undervisningen, skemalægning, møder, individuel forberedelse, teamforberedelse, kontaktlærer/pædagogopgaver og samarbejdet medarbejderne imellem, samt vejledning og retning for faglige krav og særlige vilkår omkring FP9 og FP10 prøver.
 • Du skal kunne lytte, danne dig et overblik, turde træffe beslutninger og finde gode løsninger i hverdagen, hvor tingene går stærkt og kan ændre sig hurtigere end et skoleårs længde.

 

Vi tilbyder:

 • At du bliver en del af et koordinator team i Ungdomsskolens dagskole med delegeret ledelse.
 • En arbejdsplads med høj trivsel og lavt sygefravær.
 • En arbejdsplads, der altid har nye mål og indsatser i støbeskeen.
 • En skoleafdeling, der altid tager udgangspunkt i den unge, og hvad der er muligt at åbne i den unges tempo.

Vi arbejder ud fra en løsningsfokuseret tilgang til alle vores opgaver og i tæt samarbejde med Helsingør Kommunes stærke fagligheder.

 

Der er tale om en nyoprettet stilling, og bliver du en del af Ungdomsskolens dagskole, vil du være med til at bidrage til udviklingen af Helsingør Kommunes 7.-10. skoleår for unge, som har brug for et kombineret skole- og behandlingstilbud. Det er fra starten af skoleåret 2020-21 lagt ind under Ungdomsskolens dagskole, der i forvejen har specialiseret sig i særligt tilrettelagte lærings- og undervisningsforløb for unge med skolevanskeligheder.

 

Ring til Mette Hultgren, daglig pædagogisk leder af Ungdomsskolens dagskole på 25311139 for en uforpligtende afstemningssamtale. Du er også velkommen til at komme på besøg.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er på fuld tid, med tiltrædelse 1. august og med aflønning efter gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest og tages referencer fra tidligere arbejdspladser for den person, der indstilles til jobbet.

 

Ansøgningsfrist: 18. maj

Vi afholder ansættelsessamtaler den 25. maj og 2. samtaler den 28. maj

 

SØG STILLINGEN HER

 

Du kan læse mere her på www.ungdomsskolen.com

 

 


 

 

 

 
Ungdomsskolen i Helsingør søger koordinator for fritidsundervisningen
fb begivenhed - job - koordinatorfritid

Ungdomsskolen søger en ambitiøs, nytænkende og struktureret koordinator, der kan udvikle fritidsundervisningen, så den bliver ved med at være relevant, attraktiv og udfordrende for kommunens unge.

 

Ungdomsskolens fritidsundervisning har et stærkt fundament af mange års arbejde med unge, men samtidig er vi altid i forandring. Programmet er nyt hvert år med nye temaer, nye hold og nye måder at skabe attraktive læringsmiljøer. Udgangspunktet er dog altid det samme: at skabe meningsfulde fællesskaber for unge.

 

Som koordinator for fritidsundervisningen er din primære opgave at sammensætte og koordinere et spændende og varieret udbud af fritidshold, der rammer bredt i forhold til en mangfoldig ungegruppe i Helsingør kommune. Du skal have fingeren på pulsen, så vi rammer rigtigt i forhold til de fritidshold, vi udbyder. Samtidig er du bindeleddet til vores mange fritidsundervisere, som du både er med til at rekruttere, fastholde og udvikle.

 

Vi tror på, at #sammenerdetsjovere – og derfor er du aldrig alene om opgaverne.
Du vil især arbejde tæt sammen med koordinatorerne for vores caféer i Helsingør og Espergærde, men også resten af vores store hus. Endelig vil du arbejde sammen med en række eksterne samarbejdspartnere – fx skoler, kulturinstitutioner, SSP, boligområder, foreninger og erhvervsliv.

 

Vi forventer, at du - sammen med dine dygtige og dedikerede kolleger - kan få Ungdomsskolens dna til at leve. Det handler om, at ord som LÆRING, FÆLLESSKAB og PASSION er en naturlig del af en skole, der aldrig ligner dét, den var i går. I den kommende sæson vil vi bl.a. udvikle vores kreative undervisningsmiljøer (fx et nyt makerspace), undersøge, hvordan vi kan rekruttere bredere blandt de unge og arbejde på at skabe større sammenhæng og synergi mellem vores afdelinger.

 

Som koordinator for fritidsundervisningen skal du tænke udviklende i forhold til vores læringsmiljøer og understøtte fritidsunderviserne, som alle har en høj faglighed, men ikke nødvendigvis stor pædagogisk/didaktisk erfaring. Samtidig er det vigtigt, at du har et stort overblik og arbejder struktureret, når du skal holde styr på op mod 70 fritidshold på en sæson.

 

Der er stor planlægningsfrihed i jobbet, men da fritidsundervisningen ligger uden for almindelig skoletid, forventer vi, at du kan arbejde fleksibelt både eftermiddag, aften og weekend. I sæsonen (september-marts) vil du skulle arbejde mindst 2-3 aftener om ugen.

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Bjarke Gudbjerg på 41868181.

 

Ansøgningsfrist: Den 10. maj 2020 kl. 23:59. Samtaler forventes gennemført d. 18-20. maj.

 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. Forventet start snarest muligt og senest 1. august. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest og tages referencer fra tidligere arbejdspladser for den person, der indstilles til jobbet.

 

#sammenerdetsjovere

 

SØG STILLINGEN HER

 

 


 

 

 
Ungdomsskolen i Helsingør søger flere specialundervisningslærere og specialpædagoger til dagskolen
fb_speciallærereogpædagogoer-dagskolen-april20

 

Ungdomsskolen i Helsingør søger flere specialundervisningslærere og specialpædagoger til dagskolen

 

Ungdomsskolens dagskole søger medarbejdere, der har viden og erfaring inden for undervisning af unge i skolevanskeligheder.

Undervisningen tager udgangspunkt i særligt tilrettelagte lærings- og undervisningsforløb. Undervisningen kan enten foregå på små hold af 6-11 elever eller i særligt tilrettelagte læringsforløb med enkelt elever. Alle læringsforløb tilrettelægges, så eleverne på sigt kan deltage i holdundervisning med henblik på at gennemføre folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk.

 

Vores elevgruppe er bredt sammensat.

De har det til fælles, at de ikke har haft en stabil tilknytning til den almene folkeskole.

 • Vi tilbyder læringsrum til elever i forskellige læringsvanskeligheder, som skolevægring i længere perioder, og elever der har siddet hjemme på deres værelser og ikke deltaget i et ungdoms- eller familieliv.

 • Vi har elever med forskellige diagnoser som angst, depression og sent stillede autisme spektrum diagnoser, hvor en behandlingsdel i samarbejde med andre også er en del af skoledagen. 

 

Vi er én kommune, og det er vores fælles unge, derfor søger vi medarbejdere, der kan og vil indgå i samarbejder med andre faggrupper som psykologer, medarbejdere under serviceloven, handicapkonsulenter m.fl.

 

Vi er en skoleafdeling, der er en del af Ungdomsskolen, som blandt andet har en almindelig 10. klasse med skønne unge mennesker fra folkeskolen, en modtageklasse for de ældste unge m.m. Alle vores elever er i alderen 13-17 år. Målet er at hjælpe eleverne videre til en ungdomsuddannelse ved at udvikle deres personlige, faglige og sociale kompetencer frem mod en livsparathed.

 

Vi forventer at:

 • Du er ambitiøs og elsker at arbejde sammen med andre ambitiøse undervisere/pædagoger i teams, som vil gøre alt for eleverne.
 • Du er en person med det brede læringsperspektiv som retningsgiver i arbejdet med elever mod uddannelsesparathed.
 • Du har en solid erfaring med og viden om specialundervisning/behandling.
 • Du er dygtig og engageret med hjerte og hjerne til at hjælpe den unge frem mod uddannelsesparathed og livsduelighed.
 • Du er alternativ og kreativ samtidig med, at du er solidt forankret i din faglighed.
 • Du kan indtage et rum og sætte rammerne, så der kan skabes tydelig læring for de unge.
 • Du kan tænke med i organisationen og bidrage med nye vinkler i udviklingen.
 • Du kan undervise i mindst ét fag af enten matematik, dansk eller engelsk frem mod FP9 og FP10 og gerne have flere fag med i rygsækken.
 • Du skal kunne indgå i et team af lærere og pædagoger, der både kan håndtere undervisning/behandling som et team og ligeledes kunne undervise én til én.
 • Du har værktøjer med dig, som er relevant for denne gruppe af unge

 

Vi tilbyder:

 • At du bliver en del af en skole, hvor vi med afsæt i de unge stiller krav og har forventninger om at blive en del af et ungdomsliv
 • Unge i alderen 13-17 år, der har brug for at blive mødt og set, der hvor de er, samtidig med at der stilles klare krav til sprog og adfærd.
 • Unge både med indlæringsvanskeligheder og normalbegavede med andre problemstillinger• Tæt forældresamarbejde.
 • En elevgruppe, der er meget blandet i forhold til de livsomstændigheder, de står i.
 • En elevgruppe, der fordrer stor tålmodighed og empatisk opmærksomhed fra lærernes side.
 • En arbejdsplads med høj trivsel og lavt sygefravær.
 • En arbejdsplads, der altid har nye mål og indsatser i støbeskeen.
 • En tilgang til samarbejdet med eleverne, der bygger på deres potentialer - uanset hvor små de er.
 • En pædagogik, der altid tager udgangspunkt i den unge, og hvad der er muligt at åbne i den unges tempo.

 

Vi arbejder ud fra en løsningsfokuseret tilgang til alle vores opgaver og i tæt samarbejde med Helsingør Kommunes stærke fagligheder.

 

Bliver du en del af vores team, vil du sammen med ledelse, koordinatorer og kolleger være med til at bidrage til udviklingen af Helsingør Kommunes 7.-10. skoleår for unge, som har brug for et kombineret skole- og behandlingstilbud.

 

Ring til Mette Hultgren, daglig pædagogisk leder af Ungdomsskolens dagskole på 25311139 for en uforpligtende afstemningssamtale. Du er også velkommen til at komme på besøg.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn efter gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest og tages referencer fra tidligere arbejdspladser for den person, der indstilles til jobbet. 

 

Ansøgningsfrist: 25.maj

 

Vi afholder ansættelsessamtaler den 3. juni og 2. samtaler den 10. juni.

 

 

Du kan læse mere på www.ungdomsskolen.com

 

SØG STILLINGEN HER

 

 


 

 
Vil du være en del af Ungdomsskolen?


Ungdomsskolen er altid på udkig efter gode folk!

 

Har du et kreativt hoved, hænderne godt skruet på, et særligt hyggetalent eller en god idé – og brænder du for at gøre det du kan, sammen med de unge?

 

Så send os en mail på us@helsingor.dk

 

Sammen er det sjovere

 

 


 Senest opdateret 04.05.2020 10:30 af CVH