Gå til sideindhold
X  /  ELEVPROFIL 

Elevprofil

 

De unge, der går i X-klasserne, er kendetegnet ved, at de på et tidspunkt i deres liv er kommet i mistrivsel. Det kan både skyldes forhold i skolen, i hjemmet eller i deres børne-/ungdomsliv.

 

Mange elever, der visiteres til X-klasserne, er i skolemistrivsel, når de starter hos os, men det gælder ikke for alle. Den unges reaktion på mistrivsel kan være skolevægring, belastningsreaktioner eller funktionsnedsættelser. Nogle unge er blevet udredt og er beskrevet med diagnoser af akut karakter, eksempelvis angst eller depression. Andre er beskrevet med diagnoser, der er af varig karakter. Det kan eksempelvis være autisme, ADD/ADHD eller generelle indlæringsvanskeligheder.

 

Nogle kommer fra et andet skoletilbud pga. flytning eller overgang til udskoling og er derfor ikke i mistrivsel, da de allerede er blevet mødt tilpas i det tilbud, de kommer fra.

 

Udviklingsperspektiver

 

Vi arbejder hele tiden med tre udviklingsperspektiver i den unges liv:

 

Den faglige, den personlige og den sociale.

 

Det er individuelt, hvordan disse områders niveau er. Hos nogle skal der arbejdes lige meget på alle tre områder, hos nogle vælger vi at fokusere på et enkelt område af gangen for at bringe det så meget i balance, at vi kan give de andre områder opmærksomhed.

 

Vurderingen vil altid hvile på fagpersoners anbefalinger, familiens handlemuligheder og den unges egen stemme og motivation.

 

Vores elever har altså forskellige profiler, hvor udfordringerne kan tage udgangspunkt i diagnoser, familieproblematikker eller ungeproblematikker.

 


 

”Det er helt vildt, at han er kommet dertil, for han var virkelig i mistrivsel for få år siden. Men han har fået noget mod og en sikkerhed i sig selv, sammen med følelsen af, at der er nogen, der kan lide ham, og gerne vil være sammen med ham.”

 

Mor til dreng i 10. klasse, i X-klassernes spor 1

 


 Senest opdateret 27.11.2023 13:52 af CVH