Gå til sideindhold
X  /  SKOLETRIVSEL 

Udgangspunkt i den enkelte elev og forældresamarbejde

 

Når en ung bliver visiteret til X-klasserne, er vores øverste mål at bringe eleven i skoletrivsel. Dette sker gennem pædagogiske aktiviteter og indsatser omkring den unges faglige, personlige og sociale udvikling.

 

I det pædagogiske arbejde har vi altid den unge i fokus. Vi er optagede af at lære den unge at kende i forhold til ressourcer og særlige udfordringer, vi sætter eleven i centrum og skaber skolerammen rundt om den unge. Derfor arbejder vi med den pædagogik, vi vurderer, passer bedst til den enkelte unges behov. Der er således ikke en fast pædagogisk vej fra start, da vi holder flere muligheder åbne. Kendskabet til den unge får vi gennem de faglige beskrivelser, der allerede findes, gennem familiens beretninger og via elevens egen stemme.

 

Forældresamarbejde

 

Vi ser forældrene som vores vigtigste samarbejdspartnere, da det oftest er dem med størst indsigt i den unges ressourcer og udfordringer.

 

Vi inddrager forældre for at udveksle viden og undersøge måder, vi kan arbejde i skolen med at skabe øget trivsel hos den unge.

 


 

”Skolen er en tryg base for ham, og nu ved han, at det er godt for ham at være i X-klasserne. Han ville helt sikkert selv sige, at han trives, og det er også det, jeg ser som far.”

 

Far til dreng i 9.klasse, x-klassernes Spor 1.

 


 Senest opdateret 27.11.2023 13:50 af CVH