Gå til sideindhold
X  /  FAG & AFGANGSPRØVER 

Folkeskolens fag og afgangsprøver

 

I X-klasserne har vi mulighed for at tilbyde alle skolens fag. Det kræver mange timer i skemaet og høj skoletrivsel at blive i stand til at gå til prøve i fuld fagrække. Derfor beslutter vi ofte sammen med den unge og forældrene at fokusere på de fag, der er vigtigst for at komme videre i den retning, som den unge ønsker. Vi gør dette i tæt samarbejde med den unges UU-vejleder således, at den unge kender sine muligheder og rettigheder og derved står bedst muligt.

 

I X-klasserne har vi til opgave at stille eleverne bedst muligt. Derfor vil vi altid være opmærksomme på, hvordan vi skal forholde os til, om den enkelte elev skal til afgangsprøve.

 

Underviserne er hele tiden optagede af det samlede billede af elevens trivsel og funktionsniveau samt de forhold i elevens faglige, social og personlige udvikling der gør sig gældende i forhold til, om det at gå til prøve vil stille eleven bedst muligt. Vi er i tæt dialog med eleven, hjemmet, UU-vejleder og evt. psykolog, når vi skal træffe beslutninger om dette.

 

Vi har elever, der går til prøve og søger videre ind på ungdomsuddannelser, hvorfra de kommer videre til andre uddannelser. Vi har elever, der ikke bliver klar til at gå til prøve, fordi de skal bruge noget mere tid til at komme i trivsel. De finder veje at gå med deres UU-vejleder. Og vi har elever, der ikke går til prøve, fordi deres samlede funktionsniveau gør, at det ikke er relevant at arbejde i den retning. Her er det også UU-vejleder, der hjælper med at finde meningsfulde muligheder for den unge efter tiden i X-klasserne.

 


 

”De (lærerne) mødte ham der, hvor han var, fik det bedste frem i ham, og fik ham til at tro på sig selv. Han stod op hver morgen og gik i skole, og gik fra eksaminerne i 10. klasse med et 12-tal i mundtlig dansk og 10 i matematik og 7 i engelsk. X-klasserne løftede ham, og gjorde ham klar til at komme videre.”

 

Mor til forhenværende elev i X-klassernes spor 2

 


 Senest opdateret 27.11.2023 13:47 af CVH