Gå til sideindhold
X  /  VISITATION 

Visitation

 

For at en elev kan starte i X-klasserne, skal der ske en visitation. Der er forskel på, om der visiteres til Spor 1 eller Spor 2.

 

Visitation til Spor 1:

Elevens distriktsskole eller andre fagligheder oplever en mistrivsel, således at rådgiver bliver aktiveret. Der udformes en PPV for eleven af en PPR-psykolog. Rådgiver udformer en børnefaglig undersøgelse. På et møde med den unge og forældrene formulerer rådgiver nogle handleplansmål i forhold til den børnefaglige undersøgelse.

 

Hvis eleven visiteres, skriver rådgiver en afgørelse, og processen fortsætter. Rådgiver giver elevens forældre besked om, at der er foretaget en visitation. X-klasserne indkalder den unge og forældrene til et trygheds- og indskrivningsmøde sammen med rådgiver og de, der skal løfte behandlingsindsatsen. Her aftales nærmere omstændigheder omkring tidspunkt for start på skolen, og hvordan undervisningen sættes sammen for netop denne elev. Desuden aftales samarbejdet mellem skole, rådgivning og behandlingsindsatser. Der er mulighed for rundvisning på skolen. Nogle gange er det også muligt at hilse på de kommende lærere.

 

Underviserne vil så vidt muligt inden start afholde et overleveringsmøde med de lærere, der har haft eleven frem til nu. (I tilfælde af lang tids skolevægring kan dette være irrelevant.)

 

Der afholdes kort tid efter start et forventningsafstemningsmøde med underviserne, elev og forældre. I løbet af skoleåret afholder rådgiver, X-klasseledelse, underviserne og behandlingsindsatser to statusmøder med den unge og forældrene.

 

Eleven visiteres for et år af gangen. Inden sommerferien afholder rådgiver, skolekonsulenter og ledelsen i X-klasserne et revisitationsmøde. X-klasserne giver forældre besked om afgørelsen.

 

Visitation til Spor 2:

Elevens distriktsskole oplever en mistrivsel. Der udformes en PPV for eleven af en PPR-psykolog. Distriktsskolen vurderer ud fra bl.a. en PPV, der peger på specialpædagogisk bistand, at de stiller eleven bedst ved at visitere til X-klasserne som specialskole. Distriktsskolen indkalder og afholder visitationsmøde med ledelsen i X-klasserne. Hvis eleven visiteres, skriver distriktsskolen en afgørelse, og processen fortsætter.

 

Distriktsskolen giver elevens forældre besked om, at der er foretaget en visitation. X-klasserne indkalder den unge og forældrene til et trygheds- og indskrivningsmøde. Her aftales nærmere omstændigheder omkring tidspunkt for start på skolen, og hvordan undervisningen sættes sammen for netop denne elev. Der er mulighed for rundvisning på skolen. Nogle gange er det også muligt at hilse på de kommende lærere.

 

Underviserne vil så vidt muligt inden start afholde et overleveringsmøde med de lærere, der har haft eleven frem til nu. (I tilfælde af lang tids skolevægring kan dette være irrelevant.) Der afholdes kort tid efter start et forventningsafstemningsmøde med underviserne, elev og forældre.

 

I løbet af skoleåret afholder underviserne to skole/hjem-samtaler.

 

Eleven visiteres for et år af gangen.

 

Inden sommerferien afholder distriktsskole og ledelsen i X-klasserne et revisitationsmøde. X-klasserne giver forældre besked om afgørelsen.

 


 

”Soloundervisningen har vist ham, at han godt kan være dygtig. Han har enormt meget brug for anerkendelse, og det får han, når han har læreren på egen hånd.”

 

Far til dreng i 9.klasse, X-klassernes Spor 1.

 


 Senest opdateret 10.06.2024 12:55 af CVH