Gå til sideindhold
OM UNGDOMSSKOLEN  /  Aktuelt 

Aktuelt

Ungdomsskolen har i år flyttet 7. klassernes intro ud på skolerne, hvor den store røde ungdomsskole-bus er ramme for et show i skolegården. Foto: Sandra Odgaard

Ungdomsskolen tænker nyt for at sikre en sæson uden corona-aflysninger

Nu går en ny sæson i gang, hvor de unge i Helsingør Kommune kan fiske, game, danse, lave mad, spille musik, designe, klatre, tale japansk og meget mere – også selvom smitterestriktionerne skal overholdes.

 

Den 21. september tager Ungdomsskolen hul på en ny sæson, og den er igen fyldt med mere end 100 gratis tilbud om fritidsundervisning for unge fra 7. klasse og op. Samtidig går skolen nye veje for at sikre, at sæsonen kan gennemføres uden aflysninger på grund af corona-restriktioner.

I foråret blev fritidsholdene afbrudt, da Danmark lukkede ned, og den situation vil man ikke stå i igen, understreger ungdomsskoleinspektør Helle Josefsen.

- Vi har aflyst aflysningerne. Vi vil hellere tænke i alternativer end i nedlukning, og når vi har lagt en plan A, skal vi også sørge for, at der er en plan B, C og D, så vi kan tilpasse os den virkelighed, vi kommer til at stå i, siger hun.

Det betyder bl.a., at introdagen for kommunens 7. klasser, der normalt foregår på Ungdomsskolen, i stedet er rykket ud på skolerne, hvor de unge i disse dage kan opleve et udendørs sanseshow, når skolens store røde bus rykker ind i skolegården.

Men også selve holdundervisningen bliver nytænkt for at sikre, at skiftende corona-retningslinjer ikke spænder ben og tvinger de unge alene hjem på teenageværelset.

- Vi SKAL kunne tilbyde de unge en måde, de kan være sammen på, uanset hvordan verden ser ud. Derfor må vi tilpasse os, så vi ikke taber de unges fællesskaber, for der er brug for dem, siger Helle Josefsen.

Det gælder f.eks. Ungdomsskolens musical, som i foråret blev aflyst få uger før premieren på Kulturværftet. Nu har man lagt en plan med så meget elastik, at skolen godt tør love de 80 musicalelever, at der kommer en musical i 2021 – corona eller ej.

Ingen ungdomsskole-sæson uden nyheder, og også i år er der nye retter på menuen, når de unge skal vælge mellem det store tag-selv bord.

Lige nu er håndværkerne ved at lægge sidste hånd på indretningen af Ungdomsskolens nye makerspace – 250 kvadratmeter med værksteder, mørkekammer, 3D-printere, laserskærer og meget mere. Her kommer skolens kreative og praktiske hold til at bo, og det er tanken, at de unge skal udvikle deres eget community på tværs af holdene, der både vil køre som korte workshops og længere holdforløb.

I Ungdomsskolens motorafdeling på Sindshvile glæder man sig desuden til, at de unge kan tage de bæredygtige, eldrevne motocross-maskiner i brug.

I år kan du også lære at fiske, designe dine egne brætspil, tage jagttegn, blive junior-brandmand eller lære om bushcraft. Og så er der mangeårige trækplastre som E-sport, danseholdene, musikafdelingen, klatring, madholdene og meget, meget mere.

I uge 37 og 38 er der Åben Ungdomsskole på Rasmus Knudsens Vej 52 i Helsingør, hhv. den 7. til 10. og 14. til 17. september – alle aftener kl. 18-21. Her kan de unge hygge i Caféen, opleve nogle af holdene i aktion og blive inspireret til at finde det rigtige hold for dem. Tilmelding er ikke nødvendig på forhånd.

I Espergærde-afdelingen på Tibberupskolen er der åbent i spisefrikvarteret den 10.-11. & 17.-18. september, og så er der aftenåbent den 17. september kl. 17.30-21.

Tilmeldingen er åben på www.ungdomsskolen.com, og holdundervisningen går i gang den 21. september.

 

 


 

Ungdomsskolens medarbejdere tog lige efter sommerferien hul på det første af en række uddannelsesmoduler, der er skræddersyet til skolen i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Foto: Ungdomsskolen

Ny viden til Ungdomsskolens medarbejdere skal styrke de unges motivation i klasseværelset

Ungdomsskolen i Helsingør har skræddersyet et kompetenceforløb for medarbejderne, der styrker arbejdet med co-teaching og systemisk tankegang. Uddannelsen skal give nye værktøjer til at skabe læringsmiljøer, som de unge kan se sig selv i.

 

26/8-2020

 

Det er ikke kun eleverne, der efter ferien har taget hul på et nyt lærings-år i dagskolen på Ungdomsskolen i Helsingør. Også medarbejderne er kommet på skolebænken i et særligt kompetence- og praksisudviklingsforløb, der hen over skoleåret skal gøre lærere og specialpædagoger endnu bedre til at samarbejde om at skabe inkluderende læringsmiljøer.

- Vi skal kunne håndtere en meget stor forskellighed hos vores elever, og vores lærere har selv ønsket at få nogle værktøjer til, hvordan de kan arbejde med deres undervisning og nå ind til eleverne på en måde, hvor de er autentiske og rammer den enkelte unge lige netop der, hvor han eller hun får liv i øjnene, siger Mette Hultgren, daglig pædagogisk leder på Ungdomsskolens dagskole.

Derfor har skolen skræddersyet et undervisningsforløb i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, der tager udgangspunkt i pædagogiske analysemodeller, som flytter fokus fra individet til systemet. Med andre ord: Hvis Oliver spasser ud i dansktimerne, løser læreren ikke problemet ved bare at fokusere på Oliver. Man er nødt til at se på hele læringssituationen for at finde ud af, hvordan der kan skabes trivsel i dansktimerne.

- Vi oplever, at mange skoler ønsker at gøre op med en hverdag, hvor det er eleven, der bliver problemet. Og så vil de gerne have koordineret den gode praksis, siger Heidi Honig Spring fra Københavns Professionshøjskole, der er tilknyttet uddannelsesforløbet på Ungdomsskolen.

 

Fokus på samarbejde

Uddannelsen sætter i høj grad fokus på samarbejde og sammenhænge i stedet for, at den enkelte lærer skal finde sin egen formel for læring, og begreber som co-teaching og samarbejdsbaseret problemløsning er centrale værktøjer i uddannelsen.

Ungdomsskolens dagskole rummer ud over Helsingør Kommunes 10. klassetilbud også specialundervisning for unge i udskolingen i Helsingør Kommune, og derfor er der ofte flere professionelle til stede i undervisningen. Det kræver en større koordinering mellem medarbejderne og indebærer, at lærerne skal tænke mere ”vi” end ”jeg” og være nysgerrige efter at gå nye veje, understreger Mette Hultgren.

- I stedet for at være privatpraktiserende skal vi samarbejde mere på tværs. Det handler om at få forskellige perspektiver på eleverne, at blive trænet i at observere hinanden, give feedback og arbejde med et systemisk mind set, siger hun.

Miranda Harck, der er lærer i 10. klasserne, ser undervisningen som et frirum, hvor man kan dele erfaringer og sige højt, hvis man oplever udfordringer.

- Nogen kan måske være bange for at blotte sig og indrømme, hvis det ikke går godt i klassen. Vi har jo alle stået i en situation, hvor vi godt vidste, at undervisningen ikke fungerede optimalt, men det her giver en mulighed for at snakke sammen, siger hun.

Miranda Harck er ikke bekymret for, at et større samarbejde giver mindre fleksibilitet for den enkelte lærers mulighed for at tilrettelægge sin egen undervisning.

- Der er stadig masser af frirum til at være kreativ i undervisningen som lærer. Det er nogle helt basale ting, som vi bare ikke altid får snakket om i hverdagen, mener hun.

 

Værkstøjskassen skal blive større

Ungdomsskolen har gennem flere år arbejdet med at gøre værktøjskassen større for lærere og specialpædagoger. Medarbejderne har tidligere været igennem uddannelsesforløb om karrierelæring samt demokrati og medborgerskab, som er blevet implementeret i undervisningen. Og det bliver heller ikke sidste gang, at de skal på skolebænken, garanterer daglig pædagogisk leder, Mette Hultgren, som selv deltager.

- Vi skal være på tæerne for at hjælpe de unge, der kommer her, for vi oplever, at mange af vores elever har mistet gnisten eller glimtet i øjet. Der er en masse ting, de ikke har lært, og jeg tænker ikke kun på det boglige. Det handler om det hele menneske og livsparatheden hos de unge, der står på springet til deres voksenliv. Det kræver, at vores lærere bliver dygtigere til at tænke undervisningen ud af bogen og ind i den virkelighed, som de unge skal møde en dag. At deres læring bliver autentisk med autentiske lærere, siger hun.

 


 

Fakta om Ungdomsskolen

Ungdomsskolen i Helsingør havde i 2019 i alt godt 2.700 unge gennem dørene i korte eller længere forløb – fra fritidshold til heldagsundervisning og skolesamarbejder.

Ungdomsskolen rummer en almen afdeling med fritidshold, klub og projektkontor samt en dagskole, der består dels af Helsingør Kommunes 10. klassetilbud og dels X-klasserne, der er et specialundervisnings- og behandlingstilbud fra 7. til 10. årgang. Desuden rummer dagskolen Helsingør Kommunes modtageklasse, den Internationale Ungdomsklasse.

Ungdomsskolens arbejde med karrierelæring er beskrevet i en lærebog, der kan rekvireres gratis ved henvendelse på e-mail: mhu37@helsingor.dk

 


 

 

Ungdomsskolen har åbnet dørene i ferien

Sommerklub i uge 32 har budt på workshops og feriehygge for en række unge.

 

6/8-2020

 

Det sidste af skoleferien skal nydes sammen med vennerne, og i uge 32 har Ungdomsskolen holdt Sommerklub i Caféen på Rasmus Knudsens Vej hver dag mellem kl. 14 og 19. Her har de unge kunnet hygge sammen med deres kammerater og være med i workshops i bl.a. klatring, sangskrivning, dans og styrketræning.

Men der har også været plads til feriehygge, spil, musik og fællesspisning hver aften.

- Vi kan mærke, at de unge nyder bare at være her igen og at være sammen med deres venner på en anden måde, inden de skal tilbage i skole. Vi har også savnet dem, for vi har jo ikke rigtig haft dem i huset siden marts, siger Sandra Seeliger, der er koordinator på Ungdomsskolen.

Ungdomsskolens Sommerklub er en del af en række særlige aktiviteter for børn og unge i Helsingør Kommune for at skabe et ekstra tilbud om fællesskaber og faglig fordybelse i kølvandet på forårets fjernundervisning på skolerne.

Også i starten af sommerferien holdt Ungdomsskolen ekstraordinært åbent med en ugelang klatrecamp i uge 27, og JA-kontoret har stået bag en række masterclasses, hvor unge har undervist andre unge.

 

 


 

 

Efter de unges fremlæggelse fik politikerne helt bogstaveligt lov til at modellere videre på de unges tanker, da de med modellervoks i hænderne skulle forme deres egen refleksion over elevernes input.

Elever vil gøre op med det stressede skoleliv

Kommunens fælles elevråd fremlagde en række initiativer for Helsingørs politikere og embedsmænd, der skal gøre det mindre stressende at gå i skole – nu skal skolelederne lytte med.

 

20/4-2019

 

Nytænk karaktergivningen, styrk skolens fællesskaber, indfør mere fleksibel undervisning og gør op med lektiepresset. Sådan lyder anbefalingerne fra Unges Talerør Helsingør, kommunens fælles elevråd for alle 6.-10. klasser, der tirsdag den 8. april mødtes med politikerne fra Børne- & Uddannelsesudvalget samt ledende embedsmænd fra centrene for Dagtilbud og Skoler samt Børn, Unge & Familier i Helsingør Kommune.

 

De unge i UTH har i dette skoleår arbejdet med kommunens sundhedsprofil med fokus på skoleelevers alt for høje stressniveau. Det er der kommet en række konkrete forslag ud af, som de unge på mødet fremlagde for politikerne.

 

Bl.a. foreslår de unge, at der ikke gives karakterer før efter 3 måneder i 9. klasse, og at karaktererne ikke må stå alene, men skal ledsages af en understøttende, skriftlig udtalelse. Samtidig foreslår de unge, at standpunktskaraktererne gives på en skole-hjem samtale.

 

Eleverne vil også gerne have stærkere fællesskaber i skoletiden, bl.a. ved at indføre fast morgensang og fælles morgenmad på skolerne.

 

UTH anbefaler desuden, at der kan undervises i flere fag samtidig, f.eks. dansk og samfundsfag, for at reducere antallet af timer, og så er der brug for flere undervisningsniveauer og hjælpeprogrammer til dem, der har svært ved skolearbejdet.

 

Endelig mener de unge, at lektiepresset kan reduceres, hvis lærerne bliver bedre til at koordinere afleveringer over hele året, så de ikke ligger i klumper.

 

Center for Dagtilbud og Skoler har nu inviteret UTH-eleverne til at fremlægge deres pointer på skoleledermødet den 22. maj, hvor også afdelingslederne og de pædagogiske ledere deltager.

 


Læs artiklen og interviewene med Louis Vincent Hochmut og Nicoline Jellev Madsen, som fremlagde UTH's pointer på mødet: 
https://www.helsingordagblad.dk/2019/04/23/elevraad-vil-have-faerre-karakterer-og-kortere-skoledage/

 


 

Mere end 400 7. klasse-elever fik inspiration til deres uddannelses-vej på Mini Skills-messen

Er du god til at bruge hænderne? Vil du gerne have et arbejde, hvor du møder mennesker? Kan du godt lide at være kreativ?

Det var spørgsmålene alle kommunens 7. klasser blev bedt om at svare på inden de torsdag den 28. marts skulle opleve en lang række håndværksfag på Mini Skills-messen i Værftshallerne i Helsingør.

 

29/3-2019

 

Opved 400 elever deltog i en række workshops, hvor de kunne prøve kræfter med 13 forskellige håndværksfag, bl.a. tækker, murer, vvs'er, elektriker, dyrepasser og frisør.

 

Fra kl. 17-18.30 kunne de ældre unge og alle andre interesserede også møde mestre og lærlinge, der stod klar til at fortælle om deres håndværk, mens man på standene for ES Nord, UU Øresund og Sosu-uddannelsen kunne blive klogere på, hvordan man vælger den erhvervsuddannelse, man er interesseret i.

 

Madmarkedet var samtidig åbent, så man kunne springe madlavningen over og snuppe en bid mad, efter der var tanket op på uddannelsesplanerne.

 

Mini Skills-messen er lavet i et samarbejde mellem Skolepiloterne fra Ungdomsskolen og Erhvervs- & Industriforeningen i Helsingør, ES Nord, UU Øresund samt Værftets Madmarked.

 


 

Mini Skills

Denne video kan ikke vises da du ikke har accepteret cookies for markedsføring.
Klik her for at ændre dette

Om Mini Skills 2019

OM MINI SKILLS 2019

 

Mini Skills er en praktisk uddannelsesdag for 7. klasserne i Helsingør Kommune, der skal give de unge et større kendskab til håndværksfagene og stimulere interessen for erhvervsuddannelserne.


Mini Skills foregår torsdag den 28. marts 2019 i Hal 21A – ved siden af madmarkedet – fra kl. 9 til 15 og igen kl. 17-18.30 samme aften.

 

380 skoleelever fra 18 klasser på alle 6 udskolingsskoler i Helsingør Kommune, deltager i dagarrangementet, fordelt på to hold med 190 elever i hver, der er i gang fra hhv. kl. 9-11.30 og kl. 12.30-15.

 

Eleverne deltager på dagen i forskellige workshops á 30 minutter, som afholdes af godt 20 virksomheder fra 11 forskellige håndværksfag: Tømrer & snedker, murer, elektriker, VVS, tagdækker, jord & beton, frisør, hotel & restauration, mekaniker og maler.


De deltagende virksomheder planlægger og afholder de forskellige workshops - en for hvert fag der er repræsenteret - der skal give de unge en fornemmelse af faget og mulighed for at ”prøve selv.” De unge vælger efter interesse og kan nå at deltage i tre workshops hver.

 

I mellem de tre workshops er der fælles aktiviteter i form af konkurrencer og interviews med lærlinge på fællesscenen, og i samarbejde med madmarkedet sælges en billig frokostret til eleverne. 


Om aftenen afholdes et mere messepræget arrangement i Hal 21A, hvor alle interesserede – både ældre unge og forældre - kan komme forbi og møde de forskellige håndværksfag og virksomheder.

 

Mini Skills er arrangeret i et samarbejde mellem Ungdomsskolen, Erhvervs- & Industriforeningen, Værftets Madmarked, ES Nord og UU Øresund.

 

 


 

Tak fordi I kom og snakkede med os til Folkemødet!

Stemmerne fra Folkemødet

 

25/2-2019

 

Næsten 400 røde plasticbolde blev omhyggeligt lagt ned i de glas, vi havde stillet op på vores stand ved Folkemødet i Helsingørhallen den 23. februar. Her bad vi om jeres hjælp til at forme fremtidens ungdomsskole med en række spørgsmål, og det kom der en masse spændende samtaler og velovervejede svar ud af.

 

Vi er dybt taknemmelige over at mærke, hvor positivt Ungdomsskolen opfattes af borgerne i Helsingør Kommune, og de unge, vi havde inviteret med på dagen, skabte masser af positiv energi i hallen – både på vores egen stand og ved de fællesdebatter, de unge engagerede sig i.

 

Ud fra de røde boldes fordeling i stemme-glassene kan vi konkludere, at mange af jer synes, at Ungdomsskolen skal ligge der, hvor de unge bor, lever og går i skole. Vi skal holde fast i vores store tilbud af musik, sang, dans, teater og musical som en del af vores tilbud til de unge. Og vi skal forsøge at skabe tilbud til så mange unge som muligt – lige fra de nyslåede teenagere til de ældre unge, der er gået ud af gymnasiet.

 

Og så tager vi stemmerne fra ”drømmesnoren” med os. Her kunne de besøgende hænge deres eget postkort op med en opfordring til fremtiden, og vi blev mindet om, at Ungdomsskolen skal styrke og udvikle fællesskaberne for de unge og inddrage de unge i de næste års udvikling.

 

Tak til alle jer, der kom forbi og gav os jeres mening. Vi tager det hele med os…

 

 

 


 

Fantastisk "Ungdomsskolens Dag" d. 17/11 2018

En fantastisk ‘Ungdomsskolens Dag’ er vel overstået...

 

19/11-2018


Tak til alle der var med...

Vi er overbevist om at alle vores gæster, unge og medarbejdere kunne MÆRKE HJERTET.... ❤️

Til jer, der ikke nåede forbi, I får chancen igen.

 

Vi glæder os allerede til næste år!


#sammenerdetsjovere

 


Læs artiklen i Helsingør Dagblad og se de skønne billeder:

https://www.helsingordagblad.dk/2018/11/18/hvor-vil-du-vaere-naar-du-blir-stor/

 

Og denne her i Frederiksborg Amts Avis om 10. Klasseskolen, der jo selvfølgelig også havde åbnet dørene

https://sn.dk/Helsingoer/Billeder-Stedet-hvor-man-laerer-imens-man-er-sig-selv/artikel/790810

 

 

Ungdomsskolens Dag
USDag_Dagbladet191118

 


 

 


 

Ungdomsskolen er under ombygning i Espergærde i sæsonen 2018-2019

 

Ungdomsskolen er rykket ud af Cykelkælderen og Mørdrupskolen, og lige nu er vi i gang med at bygge ny ungdomsskole i kælderen på Tibberupskolen i Espergærde.

 

20/6-2018

 

Byrådet i Helsingør Kommune har dog besluttet, at indflytningen på Tibberupskolen skal udskydes et år, og derfor bliver det først fra næste år, at vi kan åbne helt op for godteposen i Espergærde.

 

Så i sæsonen 2018-19 skal du til Helsingør, hvis du vil have det store udvalg af hold, og der vil ikke være en aftenklub, som du kender det fra Cykelkælderen.

 

Men Ungdomsskolen findes stadig i Espergærde! Vi kommer først og fremmest til at holde til på Røde Gulv, musiklokalerne under Mørdrupskolen, hvor en række musik- og sanghold får plads.

 

I løbet af skoleåret dukker vi også op på Tibberupskolen til flere events, hvor vi inviterer dig og dine klassekammerater til en masse sjove aktiviteter. Hvis du vil vide, hvad der sker og hvornår, skal du holde øje med Ungdomsskolen på Facebook.

Ungdomsskolens projektværksted JA-Kontoret har også stadig lokaler på Espergærde Bibliotek. Her kan du møde andre unge og få hjælp til at realisere dine egne projekter.Senest opdateret 08.06.2022 08:54 af CVH