skip to Main Content
10. Klasseskolen 2018-19

Kære vejledere

Vi vil gerne give jer en lille orientering om 10. klasseskolen for skoleåret 2018-19 og hvilke tanker, vi har gjort os.

I ved jo om nogen, at de unge i dag presses fra alle sider til at vælge uddannelse og retning tidligere og tidligere. Vi har gennem nogle år forsøgt at tilpasse 10. klasse til de unge, der i dag søger 10. klasseskolen, men det er blevet tydeligere og tydeligere for os, at de unge i dag har behov for vidt forskellige aktiviteter/læringsfællesskaber for at kunne træffe et valg med afsæt i dem selv, både i forhold til de sociale og personlige kompetencer.

Derfor har vi i Ungdomsskolen besluttet, at vi fremover tager udgangspunkt i den enkelte unge, og vi vil fremover have fokus på karrierelæring.

Sammen med VIA ÅRHUS og folkene bag Udsyn i Udskolingen, som Ungdomsskolen har deltaget i tidligere (http://vpt.dk/udsyn-i-udskolingen – bogen kan downloades her) igangsætter vi i slut november et udviklingsforløb sammen med lærerne i 10. klasse i tæt samarbejde med UU-Øresund, samt i øvrigt hele Ungdomsskolens Dagskole, som deltager i et
parallelt forløb.

Overskriften for skoleåret kommer derfor til at handle om Karrierelæring, og helt grundlæggende handler det om at give eleverne værktøjer til at være nysgerrige, undersøgende, få flere erfaringer med sig og komme til at reflektere på nye måder over uddannelser, arbejdets verden og sig selv, så de bliver klar til at træffe et godt uddannelsesvalg.

Det betyder, at 10. klasse tilrettelægges med fokus på at understøtte, ateleverne udvikler færdigheder og kompetencer, så de kan træffe det uddannelsesvalg, der er rigtigt for dem selv, og vi vil også inddrage forældrene på nye måder, for at de kan understøtte den unges udvikling og ligeledes introduceres til Karrierelæring.

Den enkelte elev får bl.a.:

  • Større viden om sig selv – i forhold til interesser og styrker, i samarbe-
    jdet med andre og i verden.
  • Større viden om arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet med afsæt i fagene i 10. klasse.
  • Større viden om omskiftelighed som et vilkår i forhold til valg, om handlekraft i forhold til muligheder og valgstrategier i forhold til uddannelse og job.

Denne video illustrerer karrierelæringstanken:

På 10. klasseskolen betyder det, at vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, med de erfaringer som hver især kommer med. Når eleven har valgt 10. klasseskolen, bliver den unge bedt om at udarbejde et skriv/et selvportræt forud for starten på skoleåret, så vi kan lære ham/hende at kende allerede fra start, hvilke personlige og sociale kompetencer den unge har med sig fra livet.
Den normale klassedannelse udsættes derfor til lidt ind i skoleåret, så vikan danne klasser med elever, i forhold til interesser, drømme mm.

Karrierelæringen bliver den gennemgående røde tråd gennem skoleåret, og gennem undervisningen i de obligatoriske fag sætter vi fokus på karrierelæring: Hvilke jobs kræver hvilke kompetencer, hvor bruger man matematikken i praksis, hvor er der brug for dine hænder, og hvad kan man, når man er god til mennesker.

10. klasse gennemføres desuden i et tæt samarbejde med uddannelsessteder og virksomheder, så vi kan sende eleverne i brobygning, praktikforløb og erhvervsbesøg, der giver dem mulighed for at ”smage” på et bestemt fag eller en bestemt uddannelse i praksis og finde ud af, om det er noget for dem. Nogle gange gør vi det sammen, andre gange er det individuelt for den unge.

Vores tanker på ”tegnebrættet” er, at de unge gennem året kommer igennem en række forskellige karrierelæringsaktiviteter, som kunne være:

  • Besøg og ophold i virksomheder og uddannelser
  • Karrierelæring som tema i undervisningen
  • Karrierelæringsdage
  • Refleksion
  • Uddannelsessamarbejde

Desuden får de unge mulighed for at styrke deres kompetencer gennem en række valgfag og minikurser som, hvis tilslutningen og interessen er der, kan oprettes som f.eks. psykologi, idræt, innovation og design, værktøjshåndtering, kokkeskole, samarbejdslære, e-sport, arbejdsmiljø, spansk, samfundsfag, drama, musik m.m.

Vi er spændte på, at skulle kaste os ud i nye veje frem mod en 10. klasse med Karrierelæring som overlægger, men med en flok dybt dedikerede medarbejdere, hvor nogle har mange års erfaring med at lave 10.klasseskole samt med nytilkomne medarbejdere, som har kompetencer og erfaring med sig fra Dagskolens mangfoldige afdelinger, så ved vi, at vi alle vil gøre alt, hvad vi kan for at kunne møde den enkelte unge, selvfølgelig med afsæt i at gå på en 10. klasseskole, hvor holdstørrelsen
kan komme op på 28 elever og med den lovgivning, der nu en gang er for 10. klasse.

Vi glæder os meget til, at I bliver vores aktive medspillere i denne proces, vi nu har gang i, for I ved jo om nogen, hvad et år i en 10. klasse kan give en ung i forhold til det personlige, sociale og det faglige, samt udvikling af de unges innovative kompetencer.

Vi vil selvfølgelig bygge videre på de informationer, som uddannelsesplanen fra 9. klasse giver os, og vi ser frem til sammen med UU at udvikle den overlevering, der med de nye bestemmelser skal ske fra 9. til 10. klasse.
I løbet af månederne i skoleåret 17/18, som vi får sat retning på 10. klasseskolens nye muligheder og veje for de unge, vil 10. klasseskolens hjemmeside www.10-klasseskolen.dk blive opdateret med mere detaljeret information om 18/19 skoleåret, og det skal I nok høre mere om.

Vi har åbent hus d. 25. januar kl. 17-19 på Rasmus Knudsens Vej 50

Med venlig hilsen

Daglig pædagogisk leder
Susanne Sejer

Daglig pædagogisk leder og
uddannelsesansvarlig for Ungdomsskolens Dagskole
Mette Hultgren

Back To Top