Gå til sideindhold
X  /  LÆRINGSMILJØ 

Læringsmiljø

 

Læringsmiljøerne i X-klasserne tager udgangspunkt i den aktuelle gruppe elever, vi har hos os. Ud fra de unges profiler sammensætter vi grupper, der vil have glæde af samme læringsmiljø. Samtidig tager vi individuelle hensyn, for at den enkelte elev kan indgå i et læringsmiljø på en måde, der tager hensyn til dennes behov. Læringsmiljøerne er bygget op omkring antallet af elever i gruppen, faglige mål og pædagogiske tilgange. Et hold kan bestå af 5-14 elever afhængigt af elevernes behov. Her vil være knyttet et fast team af undervisere bestående af lærere og pædagoger.

 

Nogle hold er rettet mod afgangsprøve og vil være fokuseret på pensum og ungdomsuddannelse. Her vil vi ofte samle 7. og 8. klasser på et hold og 9. og 10. klasser på et andet hold.

 

Andre hold er rettet mod helt individuel faglig udvikling således, at hver enkelt arbejder ud fra sit eget faglige niveau og derfor ikke lige nu sigter mod afgangsprøve. Disse hold vil oftere have elever fra 7.-10. klasse.

 

Hvis vi oplever, at en elev udvikler sig fagligt således, at de når deres klassetrins niveau og vil være i stand til at gå til prøve i et eller flere fag, laver vi en ændring således, at det bliver muligt for eleven at følge den prøverettede undervisning.

 

Nogle elever har det bedst med at være alene med en lærer eller med ganske få andre elever. Det kalder vi solist-undervisning. Her har man ofte ret få timer, da det er meget intenst. Hvis eleven ønsker mange flere timer, vil det ofte være udtryk for en begyndende trivsel, som vil gøre, at vi kan arbejde med at øge timetallet ved at hjælpe den unge ind på et hold.

 

Vi har elever i alle vores læringsmiljøer, der har behov for nedsat skema i kortere eller længere perioder. Vi ønsker at skabe læringsmiljøer med en tryghed, struktur og forudsigelighed, der matcher elevernes behov.

 

Vi er i tæt dialog med elever, familie og vores samarbejdspartnere for at holde os opdaterede på, om vi alle oplever, at vi er på vej i den rigtige retning. Når vi oplever det modsatte, stopper vi op og søger sammen efter en bedre løsning, som vi iværksætter hurtigst muligt.

 


 

”I X-klasserne var der nogle andre unge, som havde lignende udfordringer, som min søn kunne spejle sig i. Der var gode, positive lærere, som virkelig satte sig ind i, hvad hans udfordringer var. De kunne lave en rigtig god undervisning, og samtidig skabe et trygt miljø, hvor der også var plads til at lave sjov med hinanden.” 

 

Mor til forhenværende elev i X-klassernes spor 2

 


 Senest opdateret 27.11.2023 13:49 af CVH