skip to Main Content
Netværksmøde #4

Fritidsnetværksmøde #4

Den 18. april blev fjerde møde i Fritidsnetværket afholdt på Helsingør Ungdomsskole

Her mødtes nogle af kommunens ildsjæle herunder aktører fra fritids -og ungdomsklubber, væresteder, lokale idrætsforeninger og andre ungetilbud og satte fokus på unges fritidsliv.

Til dette møde var der faglige indspark til netværkets deltagere:

Fritidspas

Først gjorde Anja Enggaard fra SSP deltagerme klogere på fritidspas – Hvad er fritidspas egentlig? Hvem kan få fritidspas? Hvordan søger man?

Specialpædagogisk praksis i forbindelse med børn og unges fritidsliv

Herefter var der oplæg om specialpædagogisk praksis i forbindelse med børn og unges fritidsliv ved speciallærer og inklusionsvejleder, Nadja Rahr.

Der var input fra formanden for Bedre Psykiatri, Lisbet Jørgensen og forældrerollen fra Helle H. Thygesen, der er mor til en 11-årig søn med Aspergers Syndrom.

Back To Top