Dithood Banner Ja

3000 X Dit Hood – d. 4. maj

3000 X Dit Hood

Har du en idé til et projekt i dit hood?

Ja Kontoret og Fritidspiloterne har fået midler af Erasmus+ til at lave et projektforløb, hvor unge kan arbejde med ideer til projekter og events i deres lokalområde. Der er særligt fokus på unge som bor i Vapnagård og Nøjsomheden.

Første arrangement bliver afholdt torsdag d. 4.maj, som er i Den Europæiske Ungdomsuge.

Her skal de unge deltagere møde andre unge, som har lavet egne projekter og de unge skal arbejde med egne ideer.

Formålet med den Europæiske Ungdomsuge er at sætte fokus på solidaritet og socialt engagement blandt unge.